Dla wielu kierowców samochód to nie tylko środek transportu. Samochód w ich mniemaniu to połączenie piękna z użyteczną technologią. Nic więc dziwnego, że można natrafić też na wielu koneserów, którzy pasjonują się starymi pojazdami (tzw. oldtimerami). Samochody zabytkowe najczęściej określa się jako kolekcjonerskie, co z pewnością ma spore przełożenie na ich wartość. Nie bez znaczenia jest tutaj także ogromna wartość sentymentalna. Skoro są one tak cenne dla właścicieli to nasuwa się pytanie – czy można je ubezpieczyć?

Czym jest zabytkowy samochód?

Definicja pojazdu zabytkowego zawarta jest w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”. Zgodnie z nią pojazd zabytkowy to taki, który na podstawie specjalnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków ruchomych lub został zawarty w centralnej ewidencji dóbr kultury. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje konserwator zabytków, który stosuje w tej sytuacji specjalne przepisy o zabytkach. Aby uznać samochód za zabytkowy, musi on spełniać odpowiednie kryteria:

  • samochód musi mieć co najmniej 25 lat
  • dany model musi być wycofany z produkcji co najmniej od 15 lat
  • samochód musi się składać w większości z oryginalnych części (min. 75%)

Posiadanie zabytkowego samochodu niesie ze sobą pewne obowiązki. Właściciel przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w konstrukcji i wyglądzie pojazdu, musi uzgodnić to z konserwatorem zabytków. Ten musi także wyrazić zgodę na wyjazd pojazdu za granicę. Cechą charakterystyczną pojazdów zabytkowych są ich żółte tablice rejestracyjne, które od razu informują nas o wyjątkowym charakterze tych samochodów.

Ubezpieczenie OC a pojazdy zabytkowe

Samochód zabytkowy, tak jak i każdy inny pojazd dopuszczony do ruchu drogowego, musi posiadać aktualną polisę Odpowiedzialności Cywilnej. Jednak ubezpieczyciele starają się dostosować do bardzo szczególnego charakteru takich samochodów, dzięki czemu najczęściej mamy możliwość zakupu ubezpieczenia samochodu zabytkowego tylko na okres, w którym jest on faktycznie użytkowany. Dlatego też ubezpieczenie OC można wykupić na okres krótszy niż rok, na przykład na pół roku czy nawet na miesiąc.

Ubezpieczenie AC a pojazdy zabytkowe

W przypadku ubezpieczenia Autocasco sprawa jest już bardziej skomplikowana. Bardzo trudno znaleźć w Polsce firmę ubezpieczeniową, która miałaby w swojej ofercie ubezpieczenia autocasco dla samochodów zabytkowych. Jest to spowodowane trudnością wyceny faktycznej wartości takiego pojazdu. Najczęściej wiąże się z dodatkową wyceną rzeczoznawcy oraz wysokimi składkami.

Zdrowie podróżujących

Właściciele pojazdów zabytkowych mogą także skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ubezpieczenie NNW (więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: https://www.libertydirect.pl/komunikacyjne/ubezpieczenie-nnw.html) zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom przed skutkami trwałych uszczerbków na zdrowiu spowodowanych użytkowaniem pojazdu. Ubezpieczenie to najczęściej obejmuje też takie czynności jak wsiadanie i wysiadanie z pojazdu, naprawa na trasie, parkowanie, postój oraz pakowanie bagażu.