W wypadku firm, które w swojej działalności korzystają z wielu samochodów, nieodzownym jest oddelegowanie do obsługi przewozu jednej bądź też więcej osób, które będą się jedynie tym zajmowały. Oprócz zatrudnienia robotników, zakup środków transportu to nadzwyczaj znaczny wydatek dla korporacji. Z reguły, auta są kupowane na zadłużenie, a jego spłata, gigantyczne raty, są w stanie być przyczyną odmowy przyznania jednostce gospodarczej innych wartościowych do aktywności kredytów – np. kredytu inwestycyjnego. Czyli, jednostka gospodarcza nie będzie zdołała się rozbudować, czy nabyć niezbędnej linii produkcyjnej, póki nie spłaci kredytu samochodowego. Właściwym rozwiązaniem jest wynajem samochodów transportico.pl, ponieważ nie musimy inwestować własnych środków pieniężnych w nowych samochodach, a i tak jesteśmy w stanie je posiadać. Im więcej samochodów korporacja pożyczy, wynajmie, tym lepszą umowę ma prawo wynegocjować. Wolno wypożyczyć nawet samochody celowo pod potrzeby firmy, pozostawić pełny transport pod kierownictwem wypożyczalni, która sprawując nad nim opiekę, zezwoli wykorzystać transport jak w największym stopniu oszczędnie oraz racjonalnie. A korporacja, zamiast spłacania kredytu, raz na miesiąc otrzyma fakturę za profesjonalne usługi firmy wynajmującej auta, zgodnie z podpisaną umową. Patrząc jak wyglądał rynek firm wypożyczających auta kilkanaście lat temu oraz porównując go do rynku dzisiejszego, widzimy jak duże zmiany zaszły na tym polu. Dawne wypożyczalnie samochodów, to były głównie przedstawicielstwa zachodnich sieci transportowych, zlokalizowane przede wszystkim w hotelach wysokiej kategorii, ponieważ ze względu na ceny, samochody wypożyczane były w większości przez zagranicznych gości. Najem samochodu za tysiąc złotych dziennie było dla znacznej większości Polaków sumą nazbyt wysoką. Wiele wypożyczalni na domiar tego pobierało kaucję za pożyczony samochód.