Transport ponadnormatywny może odbywać się jedynie po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia od zarządcy drogi po której ma się poruszać pojazd.

Zezwolenie kategorii pierwszej

O zezwolenie kategorii pierwszej można się starać w przypadku, gdy przejazd ma się odbywać po drogach przede wszystkim gminnych, powiatowych, a także wojewódzkich. W zezwoleniu podaje się szczegółowe informacje zarówno o pojazdach dopuszczonych do przewozu, a także o ich masie, rodzaju przewożonych materiałów i zastosowanych zabezpieczeniach.
Zezwolenie na przewóz ponadnormatywny wydawane jest na okres miesiąca, pół roku lub na dwanaście miesięcy. jeżeli pojazdy posiadają zezwolenie kategorii pierwszej mogą przewozić również ładunek podzielny.

Zezwolenie kategorii drugiej

Zezwolenie drugiej kategorii dotyczy przejazdów nienormatywnych, między innymi ciągnika rolniczego i pojazdu wolnobieżnego. Pojazdy mogą poruszać się po drogach z wyłączeniem jedynie autostrad i dróg ekspresowych. Okres na jaki wydawane jest zezwolenie to dwanaście miesięcy. Pojazdy z zezwoleniem kategorii drugiej mogą przewozić ładunek podzielny.