W przypadku, gdy zamierzamy wysłać do jednego z krajów nadbałtyckich ponadnormatywny ładunek, niezbędne jest dokładne zaplanowanie całego procesu przewozu. Przede wszystkim w przypadku, gdy do danego portu morskiego w Polsce musimy dostarczyć towar drogą lądową, niezbędne jest uzyskanie niezbędnych pozwoleń drogowych. Dlatego konieczne jest wystosowanie wniosku do odpowiedniego organu administracji publicznej. Firmy, które świadczą specjalistyczne usługi przewozu, robią to praktycznie od ręki, dlatego warto zastanowić się, czy nie lepiej skorzystać z usług takiego przedsiębiorstwa. Gdy towar trafi już do wybranego portu, z którego zostanie przesłany drogą morską do miejsca docelowego, konieczne jest załatwienie formalności z właściwym miejscowo urzędem celnym. Bez wątpienia towary ponadgabarytowe budzą duże zainteresowanie celników, dlatego musimy skrupulatnie dopełnić wszelkich formalności. Tylko wtedy mamy pewność, że przedmiot dostawy zostanie dostarczony w określonym w umowie terminie.