Na rynku pojawia się coraz więcej samochodów elektrycznych. Ma to związek ze zwiększającą się motoryzacją w miastach, a tym samym z zanieczyszczeniem powietrza. Dzisiejsza motoryzacja zmierza do stopniowej redukcji emisji dwutlenku węgla, przez stosowanie nowoczesnych technologii. Producenci pracują nad zwiększeniem zasięgu samochodów elektrycznych, a także nad zmniejszeniem masy pojazdów i poprawieniem ich osiągów.

Motoryzacja rozwija się, co można zauważyć po rosnącej ilości samochodów w miastach. Stopniowy spadek cen pojazdów przyczynia się do zwiększającego się z roku na rok wskaźnika motoryzacji – ilości samochodów na tysiąc mieszkańców. Samochody emitują gazy wpływające na zanieczyszczenie środowiska. Niektóre miasta dążą do ograniczenia motoryzacji w centrum – przez zakazy wjazdy samochodów nie spełniających norm emisji oraz promowanie pojazdów o zasilaniu alternatywnym – elektrycznym i hybrydowym, a także promocję transportu zbiorowego. Dzisiejsza motoryzacja dąży do zmniejszenia uciążliwości dla ludzi mieszkających centrach miast.