Pojazdy specjalistyczne to pojazdy straży pożarnej, wojska, policji i służb medycznych, takich pojazdów nie produkuje się przypadkowo. Najpierw muszą być dokładnie zaprojektowane, muszą odpowiadać odpowiednim normom technicznym, wojskowym, być pojazdami spełniającymi swoją rolę i być bardzo bezpieczne.
Producenci polscy współpracują z różnymi ważnymi instytucjami wojskowymi i przeciwpożarowymi, biorą sobie bardzo do serca wszelkie normy i wytyczne i produkują samochody sprawne, bezawaryjne i przede wszystkim funkcjonalne i sprawujące swoją daną rolę.
Czyli samochody wojskowe, są samochodami wojskowymi a auta straży pożarnej to wozy gaśnicze i ratownicze. Już w początkowym procesie produkcji pojazdy specjalistyczne są przystosowywane do swoich zadań specjalnych, ich głównym atutem jest funkcjonalność i wszelkie funkcje ratunkowe, ale przede wszystkim najważniejsze jest tu bezpieczeństwo osób ratujących i ratowanych.
Takie pojazdy mają pomagać, a zainstalowany sprzęt powinien tę pomoc ułatwiać i usprawniać.