W wielu zakładach wykorzystuje się wszelkiego rodzaju podesty ruchome ułatwiające wykonanie prac wysokościowych. Te pożyteczne urządzenia na stałe wpisały się w krajobraz wielu robót, takich jak remonty dachów czy elewacji wysokich budynków, montaż lub demontaż konstrukcji stalowych, a nawet malowanie sufitów czy prozaiczne mycie okien. Prace do których są wykorzystywane podesty ruchome można by wymieniać godzinami. Jednak jak każde urządzenie mechaniczne, także podesty ruchome wymagają odpowiednich kwalifikacji, aby ich obsługa była bezpieczna i nie doprowadziła do uszkodzenia sprzętu a w najgorszym razie do wypadku osoby lub osób go obsługujących. Dlatego jeśli planujemy zastosować podnośniki w naszej firmie to warto zadbać aby pracownicy byli przeszkoleni w sposobach ich używanie i znali dokładnie ich budowę.
Szkolenia, na których można poznać podesty ruchome można znaleźć praktycznie w każdym mieście. Dają one solidne podstawy teoretyczne jak i solidną praktykę w obsłudze różnych typów podnośników. Ważną część takich szkoleń stanowią zajęcia, na których kursanci poznają przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące właśnie tych urządzeń. Kurs kończy się egzaminem i osoba, która otrzyma na nim odpowiednią ocenę może powiedzieć, że podesty ruchome nie mają przed nią tajemnic.