Jest to czynnik smarujący w określonych silnikach spalinowych. Podstawowymi składnikami są frakcje destylacji ropy naftowej, a co za tym idzie wrzące w określonej temperaturze od 350 do 500 °C bądź syntetyczne ich odpowiedniki. W każdym oleju funkcjonują istotne właściwości, do których zalicza się: dodatki przeciwkorozyjne (zmniejsza korozyjny wpływ na konkretne elementy silnika), dodatki przeciwutleniające, dodatki które obniżają wskazaną temperaturę krzepnięcia, poza tym można do nich również zaliczyć dodatki (powiększające smarność), dodatki obniżające temperaturę, bądź dodatki dyspersyjne, które utrzymują zanieczyszczenia w pewnej zawiesinie. Należy jednak pamiętać, iż przy wyborze najważniejszym kryterium jest dobór oleju, a w szczególności strefa klimatyczna, w której pracuje pojazd mechaniczny, głównie samochód. Ciekawostką jest, iż oleje dzieli się na pięć grup. I i II to oleje mineralne, niektóre z nich to półsyntetyczne, oraz oleje grup: III, IV oraz V to oleje syntetyczne.