W ówczesnych czasach nosi nazewnictwo łańcucha na koło, łańcucha składającego się z poszczególnej sekcji odcinków, które obejmują obrzeże opony, czy połączonych szeregiem łańcuchów czy płytek, jak i również pokrywających bieżnik Pod określonym naciskiem pojazdu łańcuch ten jest w większości przypadków wgniatany w sferę miękkiej warstwy podłoża, a jednocześnie zwiększając tak zwaną przyczepność koła. Co za tym idzie łańcuch służący swoistemu zwiększeniu przyczepności kół pojazdu wraz z zetknięciem się z nawierzchnią drogi w pewien sposób zaśnieżonej bądź oblodzonej, gdzie zakładany jest przeważnie w zimie w dość ciężkich warunkach pogodowych. Ma to najczęściej miejsce na odcinkach bocznych dróg górskich czy warunkach stałego śniegu. Jest tu na przykład mowa o obszarach za tak zwanym kołem podbiegunowym. Należy jednak pamiętać, iż łańcuchów tych nie powinno stosować się na drogach asfaltowych Łańcuchów przeciwślizgowych nie należy stosować na odcinkach dróg asfaltowych (niezaśnieżonych czy nieoblodzonych).