Klasyfikację należy rozpocząć od tego czym jest olej silnikowy. Jest to czynnik smarujący w określonych silnikach spalinowych. Podstawowymi składnikami są frakcje destylacji ropy naftowej, a co za tym idzie wrzące w określonej temperaturze od 350 do 500 °C bądź syntetyczne ich odpowiedniki. Faktem jest, iż aby umożliwić porównywanie pomiędzy sobą zróżnicowanych olejów silnikowych, opracowano systemy klasyfikacji. jednak ulegają one ciągłym modyfikacjom. Wyróżnia się poszczególne klasyfikacje: klasyfikacje lepkościowe, klasyfikacja SAE, klasyfikacja jakościowa ( dla olejów silnikowych), klasyfikacja wg ACEA, klasyfikacja wg API, klasyfikacja wg ILSAC oraz klasyfikacje wg producentów silnikowych. Należy zaznaczyć, iż na opakowaniu oleju ukazane są lepkości wg SAE. Wyróżnia się dwanaście klas lepkości, do których zalicza się: sześć klas zimowych ( 0W, 5W, 10W oraz 15W, 20W czy 25 W), i sześć klas letnich ( 16 i 20, czy 30 i 40, bądź 50 i 60). Klasy zimowe są ustalane wg maksymalnej lepkości, granicznej temperatury czy minimalnej lepkości.